Telefon 1

025/451-322

Telefon 2

025/442-004

Email adresa

agrometalso@gmail.com

VUČENI VOĆARSKI OROŠIVAČ – ATOMIZER AGM 1000V

Voćarski orošivači, poznati i kao atomizeri predstavljaju tehničke uređaje primenjene u voćarstvu za efikasno prskanje voćnih kultura različitim preparatima. Cilj atomizera je osigurati ravnomernu i efikasnu distribuciju preparata na površini biljaka, što doprinosi zaštiti od bolesti i korova kao i optimalnijem zdravlju i prinosu voćaka.

Karakteristike:

AC – 7 Atomizer sa kružnim usmerivačem vazduha, ventilator promera 700mm

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar 1000 lit + rezervoar od 100 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 15 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet APS 121, protoka 120 l/min sa radnim pritiskom do 40 bar-a;
 • Regulator sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, pojedinačno uključivanje/isključivanje leve i desne sekcije i daljinsko podešavanje pritiska iz kabine traktora;
 • Okretna “Y” ruda za praćenje traga traktora;
 • Kugla za ispiranje glavnog rezervoara čistom vodom;
 • Uređaj za ispiranje ambalaže pesticida, postavljen u situ glavnog otvora velikog rezervoara;
 • Dva turbo mešača, dijagonalno postavljena u rezervoaru za radnu tečnost;
 • Pocinkovani kružni usmerivački uređaj sa ventilatorom promera fi700 mm;
 • Menjač sa dva stepena prenosa i neutralnim položajem;
 • Točkovi 10.0/75 – 15.3 sa mogućnošću raširivanja traga 1020 mm – 1170 mm – 1270mm;
 • Svetlosna signalizacija;
Ventilator
 • 9 plastičnih lopatica sa mogućnošću podešavanja ugla lopatica pre isporuke atomizera.
 • Uglovi lopatica:
 • 35⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈32000 m3/h
 • 37.5⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈37000 m3/h
 • 40⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈40000 m3/h
 • 45⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈42000 m3/h
 • Usisavanje vazduha sa prednje strane (vazduh koji nije zasićen pesticidima)
 • Domet ventilatora: Horizontalno 15m (7,5m levo; 7,5m desno) Vertikalno 7m
 • Potrebna snaga traktora za rad sa atomizerom:
 • 35⁰ – 35 KS
 • 37.5⁰ – 37 KS
 • 40⁰ – 40 KS
 • 45⁰ – 45 KS
Dodatna oprema
 • Kardan sa duplim zglobom
 • Dodatni deflektori za usmeravanje vazduha
 • Točkovi 11.5/80-15.3

AV-7 – Atomizer sa vertikalnim usmerivačem vazduha, ventilator promera 700mm

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar 1000 lit + rezervoar od 100 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 15 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet APS 121, protoka 120 l/min sa radnim pritiskom do 40 bar-a;
 • Regulator sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, pojedinačno uključivanje/isključivanje leve i desne sekcije i daljinsko podešavanje pritiska iz kabine traktora;
 • Okretna “Y” ruda za praćenje traga traktora;
 • Kugla za ispiranje glavnog rezervoara čistom vodom;
 • Uređaj za ispiranje ambalaže pesticida, postavljen u situ glavnog otvora velikog rezervoara;
 • Dva turbo mešača, dijagonalno postavljena u rezervoaru za radnu tečnost;
 • Pocinkovani visoki usmerivački uređaj (1615mm) sa ventilatorom promera fi700 mm;
 • Menjač sa dva stepena prenosa i neutralnim položajem;
 • Točkovi 10.0/75 – 15.3 sa mogućnošću raširivanja traga 1020 mm – 1170 mm – 1270mm;
 • Svetlosna signalizacija;
Ventilator
 • 9 plastičnih lopatica sa mogućnošću podešavanja ugla lopatica pre isporuke atomizera.
 • Uglovi lopatica:
 • 35⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈32000 m3/h
 • 37.5⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈37000 m3/h
 • 40⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈40000 m3/h
 • 45⁰ – omogućuje maksimalan protok vazduha ≈42000 m3/h
 • Usisavanje vazduha sa prednje strane (vazduh koji nije zasićen pesticidima)
 • Domet ventilatora: Horizontalno 15m (7,5m levo; 7,5m desno) Vertikalno 7m
 • Potrebna snaga traktora za rad sa atomizerom:
 • 35⁰ – 35 KS
 • 37.5⁰ – 37 KS
 • 40⁰ – 40 KS
 • 45⁰ – 45 KS
Dodatna oprema
 • Kardan sa duplim zglobom
 • Dodatni deflektori za usmeravanje vazduha
 • Točkovi 11.5/80-15.3
 • Pomerljiva krila (promena ugla u odnosu na pravac kretanja)

Zainteresovani ste za ovaj model atomizera?

Ukoliko želite da dobijete ponudu za ovaj model, popunite formular koji će se otvoriti klikom na dugme ispod