Silosna oprema

Proizvodnja silosne opreme protoka od 20t/h do 120t/h i to: Transportnih linija (elevatora, redlera - lančastih transportera, pužnih transportera), ublaživača, preklopki, polu kip platformi, gravitacionih cevi, metalnih konusa za silose, selektora, lestvi, lanaca, elevatorskih stubova, elevatorskih platformi, ciklona (filtera), itd. Sve to izrađeno od crnog ili pocinkovanog lima.

Galerija slika