Telefon 1

025/451-322

Telefon 2

025/442-004

Email adresa

agrometalso@gmail.com

VUČENA RATARSKA PRSKALICA
AGM 5200V

Prskalica je konstruisana, projektovana te predviđena za aplikaciju pesticida čiji je nosač tehnički čista voda koja se koristi za hemijski tretman gajenih kultura. Konstrukcija prskalice omogućava jednostavan pristup do njenih osnovnih elemenata i jednostavno rukovanje istom. Robusna konstrukcija i kvalitetni osnovni elementi, kao i elementi dodatne opreme omogućavaju vlasniku prskalice pouzdan rad i optimalnu potrošnju zaštitnih sredstava i uložene energije, uz postizanje maksimalnog učinka.

Karakteristike: – masa mašine: od 3800 Kg u zavisnosti od dodatne opreme

18HP – 18m kopirno hidraulično krilo sa paralelogramom

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 5200 lit + rezervoar od 300 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 20 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet 280 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a;
 • Uski točkovi sa gumama 13.2×46″ sa mogućnošću raširivanja traga 1500mm i 2000mm;
 • Plastični turbo mešači u rezervoaru;
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara;
 • Fiksna ruda;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2 (mešanje i ispiranje);
 • Protiv kapajući mono nosač dizni sa diznom RS 11004;
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja;
 • Opružni odbojnik krila – 2 kom
 • Šasija sa vazdušnim oslanjanjem
Dodatna oprema
 • Kardan Prskalice sa duplim zglobom
 • Mix posuda za pripremu hemije
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine
 • Svetlosna signalizacija
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa diznama RS 11002, RS 11004 i EZK 11003 (Dizna za vetar)
 • INOX cevi za nosače dizni
Dodatna oprema – regulatori
 • Centralno daljinsko elektroisključivanje iz kabine traktora (samo glavni ventil);
 • Regulator konstantngog pritiska sa manuelnim sekcijama, elektro podešavanjem pritiska i glavnog ventila;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, daljinskim isključivanjem, pojedinačnim isključivanjem 5 sekcija, povećanjem ili smanjenjem (+,-) i manometrom u kabini traktora;
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, monitor za komandu iz kabine i kablovi za povezivanje sa motorizovanim regulatorom za isključivanje i regulaciju;
 • Automatska regulacija (GeoNave 31) sa maks. 9 sekcija za prskanje i automatskim gašenjem sekcija (Section control)

21 HP – 21m kopirno hidraulično krilo sa paralelogramom

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 5200 lit + rezervoar od 300 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 20 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet 280 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a;
 • Uski točkovi sa gumama 13.2×46″ sa mogućnošću raširivanja traga 1500mm i 2000mm;
 • Plastični turbo mešači u rezervoaru;
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara;
 • Fiksna ruda;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2 (mešanje i ispiranje);
 • Protiv kapajući mono nosač dizni sa diznom RS 11004;
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja;
 • Opružni odbojnik krila – 2 kom
 • Šasija sa vazdušnim oslanjanjem
Dodatna oprema
 • Kardan Prskalice sa duplim zglobom
 • Mix posuda za pripremu hemije
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine
 • Svetlosna signalizacija
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa diznama RS 11002, RS 11004 i EZK 11003 (Dizna za vetar)
 • INOX cevi za nosače dizni
Dodatna oprema – regulatori
 • Centralno daljinsko elektroisključivanje iz kabine traktora (samo glavni ventil);
 • Regulator konstantngog pritiska sa manuelnim sekcijama, elektro podešavanjem pritiska i glavnog ventila;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, daljinskim isključivanjem, pojedinačnim isključivanjem 5 sekcija, povećanjem ili smanjenjem (+,-) i manometrom u kabini traktora;
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, monitor za komandu iz kabine i kablovi za povezivanje sa motorizovanim regulatorom za isključivanje i regulaciju;
 • Automatska regulacija (GeoNave 31) sa maks. 9 sekcija za prskanje i automatskim gašenjem sekcija (Section control)

24HP – 24m kopirno hidraulično krilo sa paralelogramom

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 5200 lit + rezervoar od 300 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 20 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet 280 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a;
 • Uski točkovi sa gumama 13.2×46″ sa mogućnošću raširivanja traga 1500mm i 2000mm;
 • Plastični turbo mešači u rezervoaru;
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara;
 • Fiksna ruda;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2 (mešanje i ispiranje);
 • Protiv kapajući mono nosač dizni sa diznom RS 11004;
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja;
 • Opružni odbojnik krila – 2 kom
 • Šasija sa vazdušnim oslanjanjem
Dodatna oprema
 • Kardan Prskalice sa duplim zglobom
 • Mix posuda za pripremu hemije
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine
 • Svetlosna signalizacija
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa diznama RS 11002, RS 11004 i EZK 11003 (Dizna za vetar)
 • INOX cevi za nosače dizni
Dodatna oprema – regulatori
 • Centralno daljinsko elektroisključivanje iz kabine traktora (samo glavni ventil);
 • Regulator konstantngog pritiska sa manuelnim sekcijama, elektro podešavanjem pritiska i glavnog ventila;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, daljinskim isključivanjem, pojedinačnim isključivanjem 5 sekcija, povećanjem ili smanjenjem (+,-) i manometrom u kabini traktora;
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, monitor za komandu iz kabine i kablovi za povezivanje sa motorizovanim regulatorom za isključivanje i regulaciju;
 • Automatska regulacija (GeoNave 31) sa maks. 9 sekcija za prskanje i automatskim gašenjem sekcija (Section control)

30HP – 30m kopirno hidraulično krilo sa paralelogramom

Standardna oprema
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 5200 lit + rezervoar od 300 lit za pranje glavnog rezervoara + rezervoar od 20 lit za pranje ruku;
 • Pumpa Comet 280 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a;
 • Uski točkovi sa gumama 13.2×46″ sa mogućnošću raširivanja traga 1500mm i 2000mm;
 • Plastični turbo mešači u rezervoaru;
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara;
 • Fiksna ruda;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2 (mešanje i ispiranje);
 • Protiv kapajući mono nosač dizni sa diznom RS 11004;
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja;
 • Opružni odbojnik krila – 2 kom
 • Šasija sa vazdušnim oslanjanjem
Dodatna oprema
 • Kardan Prskalice sa duplim zglobom
 • Mix posuda za pripremu hemije
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine
 • Svetlosna signalizacija
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa diznama RS 11002, RS 11004 i EZK 11003 (Dizna za vetar)
 • INOX cevi za nosače dizni
Dodatna oprema – regulatori
 • Centralno daljinsko elektroisključivanje iz kabine traktora (samo glavni ventil);
 • Regulator konstantngog pritiska sa manuelnim sekcijama, elektro podešavanjem pritiska i glavnog ventila;
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, daljinskim isključivanjem, pojedinačnim isključivanjem 5 sekcija, povećanjem ili smanjenjem (+,-) i manometrom u kabini traktora;
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, monitor za komandu iz kabine i kablovi za povezivanje sa motorizovanim regulatorom za isključivanje i regulaciju;
 • Automatska regulacija (GeoNave 31) sa maks. 9 sekcija za prskanje i automatskim gašenjem sekcija (Section control)

Zainteresovani ste za ovaj model prskalice?

Ukoliko želite da dobijete ponudu za ovaj model, popunite formular koji će se otvoriti klikom na dugme ispod