Telefon 1

025/451-322

Telefon 2

025/442-004

Email adresa

agrometalso@gmail.com

Nošene prskalice od 600l do 1200l

Nošene prskalice AgroMetal su konstruisane, projektovane te predviđene za aplikaciju pesticida čiji je nosač tehnički čista voda koja se koristi za hemijski tretman gajenih kultura.

Nošena prskalica AgM 600V

Ekološki rezervoar Verzellesi 600 lit + 60lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku

Krila koja su u ponudi za AgM 600V:

12MRX – 12m mehaničko krilo

15MRX – 15m mehaničko krilo

12HU – 12m hidraulično krilo

STANDARDNA OPREMA
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 600 lit + 60lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku
 • Pumpa Comet kapaciteta 110 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a
 • Prohromski mešači u rezervoaru
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2(mešanje i ispiranje)
 • Protiv kapajući mono nosači dizne sa diznama GeoLine RS11004
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja
 • Opružni odbojnik krila – 2 komada
DODATNA OPREMA
 • Kardan prskalice L=820mm
 • Mix posuda za pripremu hemije sa mogućnošću ispiranja ambalaže 620,00
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine, promera 32mm sa plutajućom usisnom korpom i priključkom za filter
 • Svetlosna signalizacija sa kabelom i konektorom za traktor ukupne dužine 4m
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa mogućnošću pojedinačnog zatvaranja dizni sa montiranim plastičnim diznama GeoLine RS11004, RS11002 i EZK 11003 (protiv vetra)
 • INOX cevi za nosače dizni
 • GPS antena – senzor brzine ARAG za monitore Bravo 180s
 • GPS navigacija FJ DYNAMICS AUTOPILOT
 • Bazna stanica za RTK signal za navigaciju FJ DYNAMICS
DODATNA OPREMA – REGULATORI
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim elektro isključivanjem glavnog ventila, dok je podešavanje pritiska i paljenje/gašenje sekcija manuelno
 • Regulator konstantnog pritiska sa manuelnim sekcijama, daljinskim podešavanjem pritiska i uključenje/isključenje prskanja iz kabine traktora.
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, daljinskom regulacijom pritiska, daljinskim pojedinačnim uključenjem/isključenjem sekcija (5 sekcija), manometar i monitor za komande u kabine traktora
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, manometar i monitor za komande u kabine traktora. U ponudi dva modela monitora (Arag Bravo 180S i GEO SYSTEM 240 CS)

nošene prskalice 600 litara

Na fotografiji je nošena prskalica AgM 600V 12MRX

Nošena prskalica AgM 800V

Ekološki rezervoar Verzellesi 800 lit + 80lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku

Krila koja su u ponudi za AgM 800V:

12MRX – 12m mehaničko krilo

15MRX – 15m mehaničko krilo

12HU – 12m hidraulično krilo

15HU – 12m hidraulično krilo

STANDARDNA OPREMA
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 800 lit + 80lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku
 • Pumpa Comet kapaciteta 110 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a
 • Prohromski mešači u rezervoaru
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara prskalice
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2(mešanje i ispiranje)
 • Protiv kapajući mono nosači dizne sa diznama GeoLine RS11004
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja
 • Opružni odbojnik krila – 2 komada
 • Krilo prskalice: 12m mehanički rasklopivo kopirajuće krilo, oznaka 12MRX – čekrk
DODATNA OPREMA
 • Kardan prskalice L=820mm
 • Mix posuda za pripremu hemije sa mogućnošću ispiranja ambalaže
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine, promera 32mm sa plutajućom usisnom korpom i priključkom za filter
 • -Svetlosna signalizacija sa kabelom i konektorom za traktor ukupne dužine 4m
 • -LED rasveta na krilima
 • -Hidraulični cilindar za podizanje i spuštanje krila
 • -Triplex nosač dizni sa mogućnošću pojedinačnog zatvaranja dizni sa montiranim plastičnim
 • diznama GeoLine RS11004, RS11002 i EZK 11003 (protiv vetra)
 • -INOX cevi za nosače dizni
 • -GPS antena – senzor brzine ARAG za monitore Bravo 180s
 • -GPS navigacija FJ DYNAMICS AUTOPILOT
 • Bazna stanica za RTK signal za navigaciju FJ DYNAMICS
DODATNA OPREMA – REGULATORI
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim elektro isključivanjem glavnog ventila, dok je podešavanje pritiska i paljenje/gašenje sekcija manuelno
 • Regulator konstantnog pritiska sa manuelnim sekcijama, daljinskim podešavanjem pritiska i uključenje/isključenje prskanja iz kabine traktora.
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, daljinskom regulacijom pritiska, daljinskim pojedinačnim uključenjem/isključenjem sekcija (5 sekcija), manometar i monitor za komande u kabine traktora
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, manometar i monitor za komande u kabine traktora. U ponudi dva modela monitora (Arag Bravo 180S i GEO SYSTEM 240 CS)

nošene prskalice 800 litara

Na fotografiji je nošena prskalica AgM 800V 12HU

Nošena prskalica AgM 1000V

Ekološki rezervoar Verzellesi 1000lit + 80lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku

Krila koja su u ponudi za AgM 1000V:

12MRX – 12m mehaničko krilo

15MRX – 15m mehaničko krilo

12HU – 12m hidraulično krilo

15HU – 12m hidraulično krilo

STANDARDNA OPREMA
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 1000 lit + 80lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku
 • Pumpa Comet kapaciteta 150 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a
 • Prohromski mešači u rezervoaru
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara prskalice
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2(mešanje i ispiranje)
 • Protiv kapajući mono nosači dizne sa diznama GeoLine RS11004
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja
 • Opružni odbojnik krila – 2 komada
DODATNA OPREMA
 • Kardan prskalice L=820mm
 • Mix posuda za pripremu hemije sa mogućnošću ispiranja ambalaže 620,00
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine, promera 32mm sa plutajućom usisnom korpom i priključkom za filter
 • Svetlosna signalizacija sa kabelom i konektorom za traktor ukupne dužine 4m
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa mogućnošću pojedinačnog zatvaranja dizni sa montiranim plastičnim diznama GeoLine RS11004, RS11002 i EZK 11003 (protiv vetra)
 • INOX cevi za nosače dizni
 • GPS antena – senzor brzine ARAG za monitore Bravo 180s
 • GPS navigacija FJ DYNAMICS AUTOPILOT
 • Bazna stanica za RTK signal za navigaciju FJ DYNAMICS
DODATNA OPREMA – REGULATORI
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim elektro isključivanjem glavnog ventila, dok je podešavanje pritiska i paljenje/gašenje sekcija manuelno
 • Regulator konstantnog pritiska sa manuelnim sekcijama, daljinskim podešavanjem pritiska i uključenje/isključenje prskanja iz kabine traktora.
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, daljinskom regulacijom pritiska, daljinskim pojedinačnim uključenjem/isključenjem sekcija (5 sekcija), manometar i monitor za komande u kabine traktora
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, manometar i monitor za komande u kabine traktora. U ponudi dva modela monitora (Arag Bravo 180S i GEO SYSTEM 240 CS)

nošene prskalice 1000 litara

Na fotografiji je nošena prskalica AgM 1000V 15HU

Nošena prskalica AgM 1200V

Ekološki rezervoar Verzellesi 1200lit + 120lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku

Krila koja su u ponudi za AgM 1200V:

12MRX – 12m mehaničko krilo

15MRX – 15m mehaničko krilo

12HU – 12m hidraulično krilo

15HU – 12m hidraulično krilo

STANDARDNA OPREMA
 • Ekološki rezervoar Verzellesi 1200 lit + 120lit za pranje prskalice + 15lit za pranje ruku
 • Pumpa Comet kapaciteta 150 l/min sa radnim pritiskom do 20 bar-a
 • Prohromski mešači u rezervoaru
 • Uređaj za pranje glavnog rezervoara prskalice
 • Regulator konstantnog pritiska sa filterom samoispiranja, glicerinskim manometrom i podelom ventila na 5 sekcija + 2(mešanje i ispiranje)
 • Protiv kapajući mono nosači dizne sa diznama GeoLine RS11004
 • Usisni filter sa mogućnošću samosnabdevanja
 • Opružni odbojnik krila – 2 komada
DODATNA OPREMA
 • Kardan prskalice L=820mm
 • Mix posuda za pripremu hemije sa mogućnošću ispiranja ambalaže 620,00
 • Usisno crevo samosnabdevanja 10m dužine, promera 32mm sa plutajućom usisnom korpom i priključkom za filter
 • Svetlosna signalizacija sa kabelom i konektorom za traktor ukupne dužine 4m
 • LED rasveta na krilima
 • Triplex nosač dizni sa mogućnošću pojedinačnog zatvaranja dizni sa montiranim plastičnim diznama GeoLine RS11004, RS11002 i EZK 11003 (protiv vetra)
 • INOX cevi za nosače dizni
 • GPS antena – senzor brzine ARAG za monitore Bravo 180s
 • GPS navigacija FJ DYNAMICS AUTOPILOT
 • Bazna stanica za RTK signal za navigaciju FJ DYNAMICS
DODATNA OPREMA – REGULATORI
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim elektro isključivanjem glavnog ventila, dok je podešavanje pritiska i paljenje/gašenje sekcija manuelno
 • Regulator konstantnog pritiska sa manuelnim sekcijama, daljinskim podešavanjem pritiska i uključenje/isključenje prskanja iz kabine traktora.
 • Regulator konstantnog pritiska sa daljinskim uključivanjem/isključivanjem prskanja, daljinskom regulacijom pritiska, daljinskim pojedinačnim uključenjem/isključenjem sekcija (5 sekcija), manometar i monitor za komande u kabine traktora
 • Automatska regulacija količine prskanja srazmerna brzini kretanja i zadanoj količini, senzor brzine, senzor protoka, manometar i monitor za komande u kabine traktora. U ponudi dva modela monitora (Arag Bravo 180S i GEO SYSTEM 240 CS)

nošene prskalice 1200 litara

Na fotografiji je nošena prskalica AgM 1200V 15HU